Sommerjobb 2019

Vi i Enova er på jakt etter studenter som tør å tenke de lange tankene kombinert med den kunnskapen vi har opparbeidet oss i dag. Vil du bli med på laget vårt i sommer? Vi kan love deg en spennende sommer.

Enova arbeider for å redusere klimagassutslippene i Norge, styrke forsyningssikkerheten for energi, samt bidra til å utvikle teknologi som på lengre sikt fører til reduserte klimagassutslipp.  

Vi i Enova er på jakt etter studenter som tør å se helheten og benytte seg av egen kunnskap for å utfordre oss. Vil du bli med på laget vårt i sommer? Vi kan love deg en spennende sommer. 

Du skal både arbeide i team med bidrag knyttet til konkrete prosjekter vi gjennomfører innen strategi, forretningsutvikling, utredning eller analyse, og med driftsoppgaver som krever selvstendig arbeid. 

Du må ha interesse for energi- og klimaspørsmål og evne til å sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål. 

Det kan være mulighet for utvidelse med prosjekt- og masteroppgave.   

Enova søker studenter med ulike fagbakgrunner, men prioriterer studenter med bakgrunn innen energi, klima, økonomi og kommunikasjon som er inne i et masterløp.  

Oppstartdato blir 17. juni. Vi ønsker at du kan jobbe 6-8 uker, i juli skal det avvikles 2 uker ferie etter avtale. 

Vi ønsker en kortfattet søknad. CV og karakterutskrift må legges ved.  

Søknadsfrist: 12.02.2019 

Mer informasjon om Enova finner du på våre nettsider, enova.no

Søk her: Sommerjobb Enova 2019


Om Enova SF

Enova arbeider for å redusere klimagassutslippene i Norge, styrke forsyningssikkerheten for energi, samt bidra til å utvikle teknologi som på lengre sikt fører til reduserte klimagassutslipp. 

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 76 medarbeidere.

Publisert 17.01.2019