Søk
LOGG INN

Enovas virksomhetsstrategi

Hvordan går vi fram for å løse oppdraget vårt, og hvordan må Enova da utvikle seg som organisasjon? Her kan du laste ned Enovas virksomhetsstrategi for perioden 2017–2025.

Last ned Enovas virksomhetsstrategi

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Oppdraget vårt er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt utvikling av ny energi- og klimateknologi.

For å få til dette, må Enova ha det globale perspektivet. Det holder ikke å flytte utslipp ut av landet, vi skal kutte utslipp. Parallelt med dette må vi ha det langsiktige perspektivet, hvor langsiktige effekter er viktigere enn kortsiktige resultater. Vi må våge å satse stort nok og stå løpet ut. Samtidig skal vi skape livskraftig forandring her og nå. Vi prioriterer de teknologiene og løsningene som har størst potensial på veien mot lavutslippssamfunnet, men uten å bli langsynte: Arbeidet vårt skal gjøre en forskjell på kort sikt for den forandringen vi trenger på lang sikt.

Målbildet vårt krever også at Enova som organisasjon endrer seg. Både som individer og organisasjon må vi ha evne og vilje til kontinuerlig å utvikle oss for at Enova skal kunne bli en innovativ og profesjonell forretningspartner, ha kompetanse til å flytte samfunnet og være en drivkraft for omstilling.

Slik skal Enova endre markedene

Omstillingen til lavutslippssamfunnet kommer ikke av seg selv. Enovas rolle er å bygge ned barrierer og spille på drivere slik at nye løsninger blir etterspurt og tas i bruk i markedet. Vi skal gjøre det mer attraktivt å utvikle og ta i bruk nye løsninger tilpasset framtidens behov.

Enova skal skape en varig markedsendring. Det betyr at Enova er med fra tidlig utviklingsfase og fram til markedet har tilstrekkelig moment til å drive utviklingen videre selv - uten støtte.

Men veien mot lavutslippssamfunnet dreier seg ikke bare om teknologiutvikling. Mange av teknologiene vi skal bruke i framtiden er kjent allerede i dag, men brukes ikke i tilstrekkelig grad. Enova jobber derfor etter to hovedlinjer: støtte for å få fram nye løsninger gjennom demonstrasjon av nye energi- og klimaløsninger (teknologiutvikling), og støtte for å få gode løsninger ut i markedet (markedsutvikling):
Markedsendring


Virkemidlene våre er med andre ord innrettet mot enten å redusere teknologikostnaden og -risikoen eller å øke markedsvolumet.

Relaterte dokumenter