Energieffektiv gjenvinning av næringsstoffer fra limvann på norske fiskefartøyer i Antarktis

Utvikling og installasjon av teknologi for energieffektiv gjenvinning av tørrstoff i limvann fra krillfangst i området rundt Antarktis

Prosjekteier

Aker Biomarine Antarctic AS

Teknologileverandører

  • Teknologileverandør: Ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

  • Keramisk membranfiltrering og påfølgende flash-inndamping som oppkonsentrerer verdifulle næringsstoffer fra limvann
  • Økt energieffektivitet og produksjonsutbytte ved å gjenvinne avgassene fra eksisterende tørkeprosess om bord til å drive flash-inndamper
  • Membranteknologi vil fjerne 90 % av vannet før massen mates inn på flash-inndamperen

Kompetanseutvikling

  • Verifisering av ny filtreringsteknologi bidrar til kompetansutvikling internt
  • Erfaringer kan benyttes til å utvikle fremtidig løsning for videreforedling av råstoffet til et proteinprodukt for human konsum

Realisert spredning av teknologi

  • Første gangs implementering i Norge og internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjekteier anslår potensiale for at 20-30 % av Norges større fisketrålere kan utnytte filtreringsteknologi for limvann ombord
  • Prosjekteier anslår spredningspotensial på et marked 10 ganger større enn Norge, eller ca 25 anlegg per år
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp