Ny renseteknologi for omdanning av slam til rent vann og produksjon av biogass

Installasjon av kompakt løsning for omdanning av slam fra vannrensing til biogass (HyVAB) i Grimstad. Det skal oppnås en vannkvalitet tilsvarende vanlig husholdsningsavløp og legges til rette for mulig gjenbruk av vannet i produksjonen

Prosjekteier

Smaken av Grimstad AS

Teknologileverandører

  • Biowater Technology (HyVAB)

Teknologisk innovasjon

  • Integrert biogassproduksjon i renseteknologi
  • 80 % reduksjon av slamproduksjon
  • Renset prosessvann med høy vannkvalitet

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonsanlegg
  • Teknologi utviklet sammen med forskningsmiljøene ved NTNU og Høyskolen i Telemark

Realisert spredning av teknologi

  • Første gangs implementering i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Stort spredningspotensiale som følge av økt etterspørsel etter moderne, energi- og kostnadseffektive rensesystemer i Norge og internasjonalt i fremtiden.
  • Overførbart til andre typer rensesystemer
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp