Nye TNO Sortland

Ny bilbutikk med bilhall, verksted og karosseriverksted på Sortland med optimalisert logistikkløsning med hensyn på energibruk og energigjenvinning

Prosjekteier

Nordvik AS

Foto: Nordvik AS

Foto: Nordvik AS

Teknologileverandører

 • SE Entreprenør AS
 • Nilsson Haras AS
 • Nordvik AS
 • Norconsult
 • Rambøll
 • GK, Elektro Installasjon, Elektro AS

Teknologisk innovasjon

 • Bilforhandlerbutikk på lavenerginivå med innovativ automatikk, soneinndeling og avansert SD-anlegg

Kompetanseutvikling

 • Forbildeprosjekt, spesielt innen bilforhandlerbransjen
 • Prosjektet vil stilles til disposisjon for visning og profileres på hjemmeside, facebook, bransjeavis og via epost til kunder
 • Læringseffekt for konsulent og entreprenør regionalt

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i bilforhandlerbransjen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Helhetlig konsept relevant for bilforhandlerbutikker i Norge
 • Potensiale for spredning til andre bygningskategorier som kontorbygg
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp