Powerhouse Kjørbo Blokk 1-3

Spesielt ambisiøs rehabilitering av eksisterende kontorblokker på Kjørbo ved Sandvika i Bærum. Prosjektet utgjør et helhetlig og innovativt energisystem, et plusshus med halvert merkostnad i forhold til tidligere prosjekt på Kjørbo.

Prosjekteier

Kjørboparken AS

Teknologileverandører

 • Skanska Norge AS
 • Entra ASA
 • Snøhetta, Asplan Viak
 • Skanska Norge AS, Heiberg og Tveter, Asplan Viak

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig og innovativt energikonsept, plusshus med halvert kostnad i forhold til tidligere prosjekt på Kjørbo, som tidligere ikke er brukt i eksisterende bygg i Norge
 • Spesielt innovativ oppvarming, ventilasjons- og kjøleløsning

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsbygg
 • Erfaringene fra prosjektet vil kunne tas med inn i andre prosjekter hvor aktørene i Powerhousealliansen er involvert, et betydelig antall prosjekter nasjonalt

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av løsningene på systemnivå i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale
 • Teknologiene er overførbare som system og enkeltstående til et stort antall nybygg og rehabiliteringer i Norge
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp