Teknologi for produksjon av aluminium i Farsund

Demonstrasjon av avansert teknologi for produksjon av primær aluminium ved Alcoas anlegg på Lista i Farsund kommune

Prosjekteier

Alcoa Norway ANS

Teknologileverandører

  • Alcoa

Teknologisk innovasjon

  • Avansert smelte teknologi for primær aluminium produksjon med lavere energi forbruk og lavere direkte CO2 utslipp.
  • Flere teknologi innovasjoner er patentert

Kompetanseutvikling

  • Kompetanseutvikling ved Alcoa Norge for demonstrasjon, drift og verifisering av avansert smelte teknologi
  • Ny teknologi stiller krav til "høy kompetanse arbeidsplasser" i Norge

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Design og installasjon av flere ovner/celler i Norge for videre utvikling og kommersialisering av teknologien
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp