Enovas Energiutfordring

Du kan nå gi elevene dine forutsetninger for å ta neste generasjons beslutninger innen energi og klima.

Energiutfordringen er et digitalt læringsverktøy fra Enova som er tilpasset 5.-7. trinn. Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden. Innholdet er forankret i læreplanmål i samfunnsfag og naturfag.

Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen. Hvert oppdrag inneholder en film, konkrete oppgaver og et spesialoppdrag.

Ta ibruk verktøyet ved å registrere deg og din klasse på www.enovasenergiutfordring.no