Kontakt oss!

Vi vil gjerne høre fra deg!

Spørsmål i forhold til Regnmakerne eller Enovas Energiutfordring kan rettes til:
liv@linkon.no


Du kan også sende brev til:
Enovas Energiutfordring
Enova SF
Postboks 5700 Sluppen
7437 Trondheim

Webredaktør: Liv Randi Lindseth

Ansvarlig redaktør: Anne Marie Aabelgaard