Presentasjoner fra informasjonsmøter

Under finner du presentasjoner fra informasjonsmøtene som har vært avholdt:

PILOT-E tredje utlysning - utkast for dialog.pptx