Varmegjenvinning

Varmegjenvinning handler om å ta vare på og resirkulere varme som ellers vil forlate huset gjennom ventilasjon (varmluft) eller avløp (varmt vann).

AKTUELLE ENERGITILTAK SOM GIR STØTTE FRA ENOVA