Årets Enovatilskudd-bedrift

Vi vet at du som håndverker har lagt ned mye arbeid i året som har gått. Enova har aldri før utbetalt så mye støtte til energitiltak i boliger som i 2017! Interessen for energitiltak er høy, noe du har mye av æren for.

Enova setter pris på at du tilbyr gode energiløsninger til dine kunder. Og at du informerer om muligheten for å få støtte fra Enova.

For å anerkjenne den gode jobben som blir gjort, ønsker vi å kåre den bedriften som har skilt seg ut i løpet av 2017.

Utmerkelsen vil bli gitt til bedriften som står for prosjekter som har mottatt støtte fra Enovatilskuddet i 2017. I tillegg til antall prosjekter vil vi legge vekt på bedriftens kunderelasjoner og hvordan bedriften jobber med energi- og klimatiltak.

Merke til årets Enovatilskudd-bedrift 2017

Hvordan blir jeg årets Enovatilskudd-bedrift? 

Bedrifter som står for flere prosjekter som har mottatt tilskudd fra Enova i 2017 har sjansen til å bli årets Enovatilskudd-bedrift.  

 Gjennom kundenes registrering av energitiltak hos oss, har vi oversikt over prosjekter gjennomført av din bedrift. Du trenger med andre ord ikke å rapportere dette til Enova. Vi vil kåre årets bedrift basert på antall prosjekter registrert i 2017. I tillegg til antall registreringer legger vi vekt på bedriftens gode kunderelasjoner og hvordan bedriften jobber med energi- og klimatiltak. 

Send en kort beskrivelse av din bedrifts engasjement for å levere gode energiprosjekter, for å levere prosjekter som endrer adferden til boligeieren ved å øke kunnskap (måling av varmepumper, styringssystemer, grundig gjennomgang sammen med kunden om hvordan produktet fungerer, osv.), eller bedriftens evne til å få kunden til å strekke seg litt lenger når det gjelder prosjekter som reduserer energibruken og/eller omlegging til fornybar energi.  

 Kåring av årets Enovatilskuddet-bedrift 2017 vil bestemmes av en jury fra Enova. Juryen vil vekte kriteriene på følgende måte: 

  • 40 prosent - antall prosjekt som har mottatt tilskudd sett i sammenheng med antall bosettinger i bedriftens kommune. 
  • 30 prosent - beskrivelse av hvordan bedriften jobber med energi- og klimatiltak.  
  • 30 prosent - bedriftens gode kunderelasjoner beskrevet i en kort kundehistorie.

Vil du delta? 

Send oss en kort beskrivelse innen 31. desember

Vinneren av årets Enovatilskudd-bedrift vil motta diplom og et eget merke som viser at nettopp dere er årets vinnere. Merket kan brukes fritt i egen markedsføring i hele 2018. 

Publisert 27.11.2017