Få tilskudd til energitiltak via skatteoppgjøret

Du har to valg når det kommer til utbetaling av tilskudd fra Enova: Det ene er direkte betaling, slik at pengene står på kontoen din innen tre uker. Det andre er å få utbetalingen som en del av skatteoppgjøret.

Beløpet blir det samme uansett hva du velger – det er bare tidspunktene som er forskjellige. Du bestemmer hvordan du vil få støtten utbetalt når du registrerer energitiltaket.

Utbetaling via skatteoppgjøret ble et alternativ i 2016. Tiltak som gir rett til tilskudd i 2017 utbetales via skatteoppgjøret året etter, så lenge du husker å registrere tiltakene innen 31. desember 2017.

Det er Enova som behandler saker om energitiltak også når tilskuddet gis via skatteoppgjøret. 

Har du flere spørsmål om utbetaling? Enova svarer deg gjerne. Send e-post, chat med oss eller ring oss gratis på 800 49 003.

Publisert 16.01.2017