Energismart boligjakt lønner seg

Det lønner seg å tenke energismart når du er på boligjakt. Det er flere ting du bør se etter om du skal gjøre et godt og energismart boligkjøp.

– Vi merker at boligkjøpere er blitt mer bevisste på energibruk i boligjakten. Selv om folk flest fortsatt er mest opptatt av nyoppusset kjøkken og bad, tror jeg vi vil se et større skifte etter hvert. Det kommer til å bli status å bo i en bolig som er energimerket C eller bedre, sier Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie eiendomsmegling. 

– Selgeren har ansvaret for å opplyse om boligens energimerke, men eiendomsmegleren skal bidra til at det blir gjort. 

Alle boliger som selges eller leies ut må ha en energiattest. I energiattesten finner du en energikarakter, som er en bokstav som angir energieffektiviteten (A er best og G er dårligst), og en oppvarmingskarakter, som viser i hvor stor grad en bygning kan varmes opp med andre energikilder enn fossilt brensel og strøm. Til sammen utgjør energikarakteren og oppvarmingskarakteren boligens energimerke. 

Energimerk boligen sin her

Vær energismart når du kjøper bolig 

Et hus med et høyt energimerke er billigere i drift enn hus med et lavt energimerke. Slike hus bruker mindre energi, siden de gjerne er isolert bedre og har bedre system for ventilasjon og varme. De er også mer komfortable å oppholde seg i. Det gjenspeiler seg i boligprisen. 

– Hus med høy energimerking har også høy kvalitet generelt. Både som boligkjøper og -selger er det lønnsomt å være opptatt av boligens energimerke. En energivennlig bolig gir lavere boutgifter, men også økt komfort. Komfort er et kvalitetstegn som smarte boligkjøpere ser etter, og kvalitet er noe de fleste er villig til å betale for, sier Ulvness.

Etter at merkeordningen ble innført i 2010, var Eie Eiendomsmegling den første eiendomsmeglerkjeden som framhevet energimerket i boligannonser og salgsprospekter. 

– Selgeren har ansvaret for å opplyse om boligens energimerke, men eiendomsmegleren skal bidra til at det blir gjort, sier Ulvness. 

Små grep gjør stor forskjell 

I en normal enebolig går så mye som 60 prosent av strømmen til oppvarming. Å være bevisst på mulige pengesluk ved boligkjøp, kan monne sterkt over tid.

Selv om vannkraften har gitt oss ganske lave strømpriser, betyr det ikke at det ikke er mye å spare på strømmen, også i Norge. I en måned med en snitt-temperatur på -10 grader, har et typisk bolighus bygget i 1987 hele 2.000 kroner høyere strømregning enn en bolig bygget i 2010. 

Hva bør du se etter som boligkjøper?

– Som boligkjøper, anbefaler jeg å sjekke strømutgiftene og type varmekilde. Forhør deg om isolasjonen, og ta en titt på vinduene. Du kan for eksempel sjekke produksjonsåret ved å se på den sølvfargede listen i vinduet. Produksjonsåret vil gi deg en indikasjon på hvilken kvalitet vinduene har. Du bør spørre om når boligen ble renovert sist og hvordan arbeidet ble utført, sier Ulvness. 

For deg som skal selge, kan små grep gjøre boligen din mye mer attraktiv. 

– Om du skal selge boligen din, bør du vurdere tetningslister. Vurder også å skifte ut de mest trekkfulle vinduene dine, og etterisoler det du kan, sier Ulvness, og fortsetter. – Dette er også grep som nybakte boligeiere bør ta, om de ikke tok hensyn til det i kjøpsprosessen. 

Smart boligkjøp

Seks energitips 

Uansett om du skal kjøpe eller selge bolig. Her er våre seks tips som kutter energiregningen og gjør boligen bedre å bo i. 

Få hjelp av en energirådgiver 

En energirådgiver undersøker huset ditt og anbefaler energitiltak du bør gjennomføre. Det er et godt sted å starte for å finne ut hvilke oppussingstiltak som lønner seg.  

Les mer om energirådgivning

Etterisoler boligen

Oppvarming står for opptil 70 prosent av energikostnadene i norske hjem. Når kulda siver inn på vinteren kan det være både dyrt og ubehagelig. Isolering av tak og vegger er et av de første og beste tiltakene du bør vurdere. 

Les mer om etterisolering

Installer balansert ventilasjon

Etterisolering gir tettere boliger, derfor blir god luftsirkulasjon enda viktigere. Balansert ventilasjon er viftesystemer som gir et bedre inneklima og mer effektiv energibruk. Systemene gjenvinner mesteparten av varmen i lufta som skiftes ut, slik at energibehovet reduseres med opptil 80 prosent. For en typisk enebolig på 180 m2 gir det en årlig besparelse på 4.800 kroner. 

Les mer om balansert ventilasjon 

Innfør smart varmestyring

Det finnes gode styringssystemer som er billige og enkle å installere. Du bruker de til å styre temperatur i ulike rom, dag og natt. De mer avanserte systemene er dyrere og krever litt mer å installere, men de kan til gjengjeld gjøre det mulig å styre lys og ventilasjon i tillegg. 

Les mer om varmestyringssystem 

Bygg om til vannbåren varme

Dette er en energieffektiv løsning som gir mer behagelig inneklima.  Vannbåren varme kombineres med moderne oppvarmingskilder som varmepumper eller solfangere. Bruker du gulvvarme får du i tillegg en helt skjult løsning, mindre støvproblemer og du føler deg faktisk varmere hvis varmekilden kommer fra gulvet. 

Les mer om vannbåren varme 

Bytt ut oljefyren med et miljøvennlig alternativ 

I 2020 forbys bruk av fossil olje fordi det er miljøskadelig. Heldigvis finnes det gode alternativer. De fleste velger en variant av varmepumper, men du kan også kjøpe biokjel eller solfanger på taket. 

Les mer om fjerning av fossil oppvarming

Publisert 25.01.2017 av Enova