NTE Marked

Aktører: NTE Marked, Evry, NTE Nett, Eggs Design, SINTEF
Antall husholdninger i prosjektet: 1 200

Kontaktperson: Erik Hatling (tlf. 934 88 018)