Ikke-fornybare energikilder

Vi kaller dem ikke-fornybare fordi det har tatt naturen millioner av år å lage dem. De ligger lagret i jorda. Så når vi har brukt opp dem, sier det seg selv at det vil ta alt for lang tid å lage nye. Noen av dem kan vi riktignok lage selv, ved hjelp av kjemiske prosesser. Men vi vil aldri klare å lage nok.

 

De fleste ikke-fornybare energikilder kan også kalles fossil energi. Dette er olje, naturgass og kull, som er rester etter planter og dyr som levde for flere millioner år siden.

Når vi bruker fossile energikildene dannes det mye CO2 . Dette er hovedårsaken til den økte drivhuseffekten på jorda.

Atomenergi er også en ikke-fornybar energikilde. For å lage atomenergi trenger vi uran, et metall som det finnes mye av på jorda, men som heller ikke varer evig.

Gass eller olje: