Fornybare energikilder

Dette er energikilder som fornyer seg selv hele tida. De viktigste kildene her er solenergi, vindenergi, vannkraft og bioenergi.

Så lenge sola eksisterer vil disse energikildene kunne utnyttes. Fornybare energikilder forurenser ikke, men de kan være dyre å bruke. Ofte trengs det ny og dyr teknologi for å få utnyttet dem på best mulig måte. I framtida blir det derfor viktig å finne gode og billige løsninger som kan brukes over alt på jorda.

Slik fungerer bioenergi:

Slik fungerer vindkraft:

Slik fungerer biogass:

Slik fungerer solenergi:

Slik fungerer vannkraft: